Äntligen i mål!

Äntligen i mål! Vi är nu i mål med en investering i två nya växthus för trädgårdsproduktion. En enhet om ca 1000 m2 för produktion av utplanteringsväxter och en annan enhet om ca 2300 m2 för produktion av gurka. Investeringen är föranledd av att tidigare växthus förstörts av överskriden snölast Read more…