Vi är snart i mål!

Vi är snart i mål med en investering av en värmepanna. Investeringen är föranledd av att den tidigare panncentralen som förstörts under brand 2021.

En viktig faktor för beslutet att investera i en ny panncentral var möjligheten till EU-investeringsstöd med 40% av investeringskostnaden. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Den totala investeringskostnaden är knappt 9,5 miljoner kronor. Investeringen innebär att vi kan fortsätta med odlingar  av grönsaker och sommarblommor.

Hietala Trädgård AB

Europeisk symbol

 

Hietalas Handelsträdgård