Om oss

Hietalas handelsträdgård är ett trädgårdsföretag beläget i Korva vid Torneälven i Övertorneå kommun.

Vi odlar gurka, tomat och utplanteringsväxter mm., i växthus och flertalet grönsakskulturer på friland och verkar främst på den lokala och regionala marknaden.  Affärsidén är att erbjuda färska, smakrika och närodlade produkter till konsument. De långa dagarna tack vare midnattssolen,  samt de bördiga jordarna ger goda förutsättningar för odling. De långa vintrarna betyder dessutom att problemen med skadegörare är lindrigare.  Företaget drivs i tredje generationen och grundades 1927 av Gunnar Hietala.

Hans Hietala
Försäljning och administration

Inga Hietala
Odling och försäljning

Ulric Hietala
Odling och teknik

Vår historia

I den lilla tornedalsbyn Korva ligger Hietalas Handelsträdgård. Företaget grundades redan 1927. Mycket kunskap och erfarenhet har byggts upp genom åren. Från att vara ett traditionellt småbruk utvecklade pionjären Gunnar Hietala verksamheten på ett banbrytande sätt till grönsaksodling i stor skala. Mycket snart kom även växthusodling in i bilden och redan på 1940-talet etablerades växthus i kommersiell drift.

Produkterna visade hög kvalitet och efterfrågan växte sig snabbt starkare. Verksamheten fick stor uppmärksamhet, inte bara i Tornedalen och Norrbotten, utan även i hela Sverige. Till exempel “exporterades” under 1940-talet upp till 100 ton färska grönsaker varje säsong till Södra Sverige. Norrbotten var etablerat som grönsaksproducent!

Idag drivs Hietalas Handelsträdgård i tredje generationen av Gunnar Hietalas söner Ulric och Hans. Verksamheten omfattar modern växthusodling av tomat och gurka samt frilandsodling av bl. a vitkål och broccoli. Totala produktionen uppgår till 400 ton färska grönsaker per säsong. Vidare produceras utplanteringsväxter samt att verksamheten även innefattar plantskola.

Hemgården ligger alldeles intill Torneälven. 1950-talet.

Edgar visar upp blomkål någon gång på 1950-talet

Gunnar tar emot Kungamedaljen av 8:e storleken i högblått band på slottet i Stockholm 1979

2023: Snart i mål med ny panncentral

Vi är snart i mål med en investering av en värmepanna. Investeringen är föranledd av att den tidigare panncentralen som förstörts under brand 2021.

En viktig faktor för beslutet att investera i en ny panncentral var möjligheten till EU-investeringsstöd med 40% av investeringskostnaden. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Den totala investeringskostnaden är knappt 9,5 miljoner kronor. Investeringen innebär att vi kan fortsätta med odlingar av grönsaker och sommarblommor.

Hietala Trädgård AB

 

2020: Äntligen i mål med investering

Vi är nu i mål med en investering i två nya växthus för trädgårdsproduktion. En enhet om ca 1000 m2 för produktion av utplanteringsväxter och en annan enhet om ca 2300 m2 för produktion av gurka. Investeringen är föranledd av att tidigare växthus förstörts av överskriden snölast vintern 2017/-18.

En viktig faktor för beslutet att återuppbygga delar av de förstörda växthusen var att möjlighet till statligt investeringsstöd med 40% av investeringskostnaden gavs genom Länsstyrelsen i Norrbotten och Europas jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Den totala investeringskostnaden är knappt 4,5 miljoner kronor. Investeringen innebär att Hietala Trädgård AB kan bibehålla och utveckla sin relevans  som lokal grönsaks-, och blomsterproducent i Norrbotten.”

Ulric Hietala
Hietala Trädgård AB