Gurka odlas på ca 8.000 m2 modern växthusyta. Plantering sker i början av mars varefter skördeperioden varar från början av april till slutet av september. Produktionen uppgår till ca 250 ton per säsong.

Gurka IMG_2780

De tidigaste gurkplantorna planteras när ljuset är tillräckligt starkt, hos oss i början på mars. Därefter växer de mycket snabbt och de första frukterna kan skördas tre-fyra veckor senare. Plantorna producerar knappt tre månader under vilken plockning sker tre gånger i veckan. Därefter rivs plantorna ut och en ny omgång kan planteras. Vid tidig säsongsstart inryms således två omgångar plantor per säsong.

Den norrbottniska sommaren med midnattssol ger mycket goda odlingsbetingelser. Växtligheten utnyttjar ljuset under en stor del av dygnet vilket ger produkterna hög kvalitet med sundhet och arom som främsta kännetecken.

Den stränga vintern med låga temperaturer hjälper till att hålla tillbaka sjukdomar och skadedjur. Detta medför ett lågt behov av kompletterande kemisk bekämpning. Dessa aspekter ger både miljö- och hälsoargument för vår produktion.

Gurka skall inte förvaras i kylskåp. Hållbarheten förkortas i kylskåpstemperatur. Bästa förvaring för både hållbarhet och arom är lägre rumstemperatur. Plastfilmen får dock gärna sitta kvar, den förhindrar avdunstning och därmed att frukten förlorar spänst.