Våra växthus värms upp med icke fossilt bränsle. Bränslet kommer i normalfallet uteslutande från Tornedalen. Det bidrar till sysselsättning i regionen och miljömässigt i korta transporter.

Växtskydd

Under säsongen används främst nyttodjur och biologiska bekämpningsmedel. Efter avslutad säsong rivs plantorna ut och växthusen städas. Väggar och inredning spolas med högtryckstvätt. Värmesystemen tappas på vatten och husen kallställs. Kylan under vintern sanerar husen ytterligare på ett effektivt, billigt och miljövänligt sätt. Då följande säsong startar är trycket av sjukdomar och skadegörare lågt vilket i sin tur ger ett lågt bekämpningsbehov. Även odlingssäsongens relativt korta längd hindrar utveckling av sjukdomar och skadegörare.

Hietalas Handelsträdgård är certifierat

IP-klassat, av Svenskt Sigill. Certifieringen är en kvalitetsgaranti. För att få märka sina produkter med Svenskt Sigill ställs höga krav på att företaget följer en lång rad regler för både växter, odling och arbetsmiljö. Certifieringen revideras årligen, läs mer här.