I den lilla tornedalsbyn Korva ligger Hietalas Handelsträdgård. Företaget grundades redan 1927. Mycket kunskap och erfarenhet har byggts upp genom åren. Från att vara ett traditionellt småbruk utvecklade pionjären Gunnar Hietala verksamheten på ett banbrytande sätt till grönsaksodling i stor skala. Mycket snart kom även växthusodling in i bilden och redan på 1940-talet etablerades växthus i kommersiell drift.

Produkterna visade hög kvalitet och efterfrågan växte sig snabbt starkare. Verksamheten fick stor uppmärksamhet, inte bara i Tornedalen och Norrbotten, utan även i hela Sverige. Till exempel ”exporterades” under 1940-talet upp till 100 ton färska grönsaker varje säsong till Södra Sverige. Norrbotten var etablerat som grönsaksproducent! 

Idag drivs Hietalas Handelsträdgård i tredje generationen av Gunnar Hietalas söner Ulric och Hans. Verksamheten omfattar modern växthusodling av tomat och gurka samt frilandsodling av bl. a vitkål och broccoli. Totala produktionen uppgår till 400 ton färska grönsaker per säsong. Vidare produceras utplanteringsväxter samt att verksamheten även innefattar plantskola.

Hemgården ligger alldeles intill Torneälven. 1950-talet.
Gunnar visar upp blomkål någon gång på 1950-talet.
Gunnar tar emot Kungamedaljen 1976 (8:e storleken) på slottet i Stockholm.
Vy över hemgården under 1950-talet. Längst till höger syns de första växthusen.
Gunnar poserar med ett fint blomkålshuvud under 1970-talet.
Från vänster: Edgar, Ulric och Gunnar i ett av gurkhusen under ett Expressen besök 1988.
Vy över anläggningen under 1990-talet. Växthusblocket byggdes 1984/85 med pack-, och personalutrymmen.