Äntligen i mål!

Vi är nu i mål med en investering i två nya växthus för trädgårdsproduktion. En enhet om ca 1000 m2 för produktion av utplanteringsväxter och en annan enhet om ca 2300 m2 för produktion av gurka. Investeringen är föranledd av att tidigare växthus förstörts av överskriden snölast vintern 2017/-18.

En viktig faktor för beslutet att återuppbygga delar av de förstörda växthusen var att möjlighet till statligt investeringsstöd med 40% av investeringskostnaden gavs genom Länsstyrelsen i Norrbotten och Europas jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Den totala investeringskostnaden är knappt 4,5 miljoner kronor. Investeringen innebär att Hietala Trädgård AB kan bibehålla och utveckla sin relevans  som lokal grönsaks-, och blomsterproducent i Norrbotten.”

Ulric Hietala

Hietala Trädgård AB

Europeisk symbol

Hietalas Handelsträdgård